Skip to content
Menu
Menu
Tak

TAK OCH ARBETEN PÅ HÖG HÖJD

Ett takbyte kan kännas som ett stort projekt, om man ska göra det själv, och det är ofta svårt att av göra hur omfattande renovering som krävs.

Vi hjälper dig att göra en rättvis och korrekt bedömning i frågan och utför jobbet åt dig.

Ibland behöver bara detaljer bytas ut men kräver taket ett totalbyte så utför vi det också. Vi har hjälpmedel att komma upp i höjd och utför även takskottning på vintern.

 

Du kommer väl ihåg att du kan nyttja ROT-avdraget?

Vad är rotavdrag och hur fungerar det egentligen?

Med rotavdraget kan du få göra avdrag från din skatt när du anlitar någon för att utföra ROT-arbeten. Du som privatperson får göra 30 procent avdrag på hantverkarens arbetskostnad vid reparation, om- och tillbyggnad av din bostad.